Kurser

PLANPLan

PLan kurserne henvender sig til spejdere i alderen 12-16 år og har til formål at styrke den enkelte spejder i rollen som nuværende eller kommende patruljeleder/-assistent. Kurserne afvikles i efterårsferien og er lejrkurser, hvor der overnattes udendørs i telte, bivuakker eller shelter. Spejderne bliver inddelt i patrulje med 5-8 deltagere. I løbet af ugen lærer patruljen blandt andet om ledelse, planlægning og evaluering, og man får en masse spændende idéer med hjem til sin egen patrulje.

PLan 0 er for dig, der lige er rykket op i troppen. Kurset er rettet mod spejdere mellem 12-13 år, der har lyst til en fed kursusoplevelse, hvor der er fokus på færdigheder i en sjov fantasiramme. Rammerne for kurset er friluftsliv, og du vil lære via learning by doing i din patrulje med nye spejderkammerater. Du kommer til at snuse til, hvad forløbstanken er for en fisk og prøve at have medbestemmelse og ansvarlighed for dele af kurset.

PLan 1 er et kursus for den unge spejder, der måske lige er startet som PL/PA eller på vej til at blive det. På PLan 1 arbejder man med de grundlæggende færdigheder som det er nødvendigt at besidde som leder for andre. Der er f.eks. instruktionsteknik, ”Learning by doing” og livet i patruljen. Den enkelte patrulje samarbejder også om bl.a. lære at planlægge, udvikle og evaluere forløb.

PLan 2 (14-15 år) er for spejderen, som har lidt rutine i troppen. På kurset er en stor del af aktiviteterne henlagt til gennemførsel i patruljen. Spejderne får nye input til patruljearbejdet, og arbejder med patruljeliv, Learning by doing samt medbestemmelse og ansvarlighed. Den enkelte deltager får en god træning i at være intruktør og ansvarlig for et forløb.

PLan 3 (15-16 år) er for den erfarne spejder. Den lidt ældre spejder prøver her at sætte mål for et forløb, samt udvikle og gennemføre det. Spejderen lærer at være overordnet ansvarlig for forløb af aktiviteter og spejderne får mulighed for at reflektere over forskellige ledertyper og vejlederroller. De enkelte kursister får i løbet af ugen mulighed for at prøve nogle af disse af, samt overveje hvilke der passer bedst til netop dem.

Påskekurser

Påskekurserne er for tropsspejdere i alderen 12-16 år. Det er kurser, hvor man deltager med en patrulje, man har sammensat på forhånd – i modsætning til PLan, hvor kursisterne inddeles i patruljer på selve kurset.

På et påskekursus lærer man forskellige patruljefærdigheder, og kurserne giver masser af ideer til patruljelivet hjemme i gruppen foruden en masse nye venner og en fantastisk oplevelse.

Hvert får afholdes flere påskekurser rundt omkring i landet. Vi har de sidste par år haft patruljer af sted på Forlev Spejdercenter, men man kan også sagtens tage til Egemose Centret eller Toggerbo.