Ny leder

Velkommen som leder hos os!

Når du starter som leder hos er det vigtigt for os at vi får et godt samarbejde. Derfor har vi taget en række initiativer i forhold til modtagelsen af nye ledere.

Introduktionsforløb

Når du starter hos os tilbyder vi et introduktionsforløb. Det betyder, at du får praktisk viden om hvordan den gren du er startet i fungerer og får tilbudt uddannelse der er relevant for det arbejde du skal lave i grenen. Desuden vil du få kendskab til korpsets værdier og materialer, få udleveret lederhåndbøger, viden om hvordan gruppen fungerer som helhed og lærer grenene og traditionerne at kende samt ikke mindst en rundvisning i vores hytte. Når du starter skal du også udfylde en børneattest og ledererklæring.

Holdånd

Når du bliver leder i Mjølner er det vigtigt for os, at du også en del af ledergruppen og en del af den holdånd vi sammen har. Derfor er det vigtigt for os, at du lærer ledere og bestyrelsen at kende ligesom vi gerne vil vide noget om hvem du er. Ligesom i en patrulje er det vigtigt at ledergruppen fungerer og at vi ved hvilke styrker den enkelte leder kan bidrage med i gruppen. Det er vigtigt for os at alle ledere er en del af det sociale fællesskab.

Hvad så nu?

Efter introduktionsforløbet vil vi tilknytte dig til en erfaren mentor. Mentoren kan både hjælpe dig med at blive en del af gruppens kultur, at forstå spejderværdierne og være en fortrolig sparringspartner. For at sikre et så godt samarbejde som muligt er det vigtigt at mentorarbejdet starter med en forventningsafklaring.
Efter den første introduktion vil vi også lave en aftale om en opfølgende samtale for at sikre så god en modtagelse i gruppen som muligt.
Hvis du vil læse mere har Det Danske Spejderkorps også en introduktion til nye ledere som bestemt kan anbefales.