Årets gang hos Mjølnerspejderne

Mjølner er en stor gruppe og derfor foregår der også altid et eller andet. Meget af dette kan du læse om her, men ofte får vi pludselige indskydelser, som vi følger eller sjove idéer vi skal prøve af. Vores traditioner kan du få et overblik over, ved at se vores årshjul længere nede.

Januar/februar

I januar har troppen deres traditionelle juletur og hvis der er sne holder de fleste grene som regel også et kælkemøde eller afholder en sneboldskamp.
Vinteraktivteter kan også være en vinterhejk for tropsspejdere, junior kan finde på at tage på mørkeskovtur eller lave vinterbål så de kan holde varmen. Minierne er ofte i skoven, hvor de tager på refleksløb, laver lys i mørket eller lærer noget om, hvordan man klarer sig selv – også når det er mørkt og koldt. Mikroerne elsker at lege med sne, men om vinteren kan man heldigvis også både lave bagte bålæbler og lederne vil gerne lære os at pakke rygsække og andre ting, så vi kan klare os selv.

I februar afholdes der også grupperådsmøde, hvor vi meget gerne vil se dine forældre til et møde med en status på hvordan det går i gruppen, så de kan være med til at tage beslutninger om gruppens fremtid.

Marts/april/maj

For både mikroer, minier og juniorer er april altid en særlig måned, hvor Sct. Georgsgilderne afholder det traditionelle Sct. Georgsløb. Baden-Powell der startede spejderbevægelsen i 1907 valgte Sct. Georg som spejdernes forbillede, fordi han ingen belønning krævede til gengæld efter han havde reddet prinsessens liv i en kamp mod en grum drage. 
I Hareskov Division, hvor vi hører til, afholdes der også traditionelt divisionsturneringer i løbet af foråret, hvor vi har mulighed for at møde andre børn der har samme interesse som os – nemlig at være spejdere. 

Juniorerne deltager også i det traditionsrige Oak City Rally – Verdens største sæbekasseløb, som er 10 kilometer langt.

I løbet af foråret drager troppen også traditionelt på deres vildmarkstur, hvor de både har været på kanotur til Sverige og prøvet Go-High-aktiviteter på Krogerup Gods.

På møderne bruger vi tid på at træne spejderfærdigheder, så vi har styr på knob, knive og at bygge en lejrplads så vi er klar til sommerlejren.

Juni/juli/august

I juni pakker vi vores grej så vi er klar til sommerlejren og har husket det hele. Nogle år har vi holdt fællesspisning for alle forældre for at sige tak for nogle dejlige år, inden spejderne skal rykke op efter ferien.

I løbet af sommeren tager vi af sted på sommerlejre. Det kan både være store landslejre som Spejdernes Lejr, centerlejre på de danske spejdercentre eller i udlandet. I 2010 var troppen i England/Skotland på minijamboree, mens mini/junior tog til Tyskland i 2013 og troppen til Norge. I 2015 tager Mjølner Gruppe til Kandersteg i Schweiz.

I august holder vi oprykning, så alle spejdere får nye venner. På den måde udnytter vi at et af spejderbevægelsens vigtigste principper er ‘børn leder børn’, for på den måde skiftes de til at være de ældste i grenene og hjælpe de nye på plads, ligesom de selv blev hjulpet på plads da de rykkede op.

September/oktober/november

Efterårsmånederne er fantastiske at være spejder i. Vi kan være ude og nyde hvordan naturen skifter farve.

Patruljerne i troppen træner til efterårets adventurespejdløb, tager på lederkurser i efterårsferien og tager på patruljeture for at lære deres nye kammerater at kende. 

I juniorgrenen og minigrenen har vi indvielse, så spejderne bliver en del af fællesskabet. Begge grene har også en traditionsrig efterårstur.

Juniorne tager økse- og savbevis, laver drager og tager med divisionen på dragetur. Minierne tager også færdighedsmærker, de har fx taget sundshedsmærket og kilometermærker. Mikroerne bruger efteråret på at læse naturen at kende og træne nye færdigheder der er gode at have til deres fremtidige spejderarbejde.

December

I december sælger Mjølner juletræer på Bymidten i Værløse, hvilket er en stor succes. Her sælger spejderne sammen med deres forældre og lederne træerne så vi har penge at lave spejderarbejde for. Det plejer at være rigtigt hyggeligt og en god måde at mødes på tværs af grenene.

I løbet af året deltager vi også i Spejdernes Genbrug, hvor vi tager henteture og tømmeture, så der er masser af ting at sælge i det store genbrugshus i Farum.