Forventninger til forældre

I Mjølner har vi en god og stabil ledergruppe, der alle brænder for spejderarbejdet, og for at give børnene nogle fantastiske oplevelser i naturen. Vi er en stor gruppe i rivende udvikling, hvilket betyder at vi i dag har kapacitet og ressourcer til at lave de aktiviteter, som aldrig glemmes. Men den fortsatte udvikling baserer sig også på, at forældre og spejdere bakker op om de aktiviteter der foregår. Derfor har vi en nogle forventninger til jer, forældre, når jeres barn er spejder hos os. Vi tror på, at når forventningerne er på bordet, så vil det lette arbejdet for os alle sammen.

Spejdernes Genbrug

Alle grene har 1-2 faste uger på Spejdernes Genbrug i løbet af året. Her forventes det af forældre og spejdere at de tager én vagt i hver af grenens uger. På en vagt skal genbrugshallen tømmes. Hvis du ikke har været med før, og er i tvivl om hvad der konkret skal gøres, er du altid velkommen til at spørge. Arbejdet er voksenarbejde, men børnene kan selvfølgelig være med og hjælpe til. Mange børn synes endda det er rigtigt sjovt at gå på opdagelse i de mange brugte – og til tider antikke – ting. Mjølner tjener en stor portion penge ved dette arbejde, hvilket sikrer at vi kan holde medlemskontingentet så lavt, at alle børn har mulighed for at være spejdere.

Juletræssalget på Bymidten

I december sælger Mjølner Gruppe juletræer på Værløse Bymidte. Der er åbent i salget ca. 14 dage op til jul (afhænger af adventssøndage mm.), og vi forventer at alle spejdere og forældre deltager i salget med en vagt. Vi forventer at tropsspejderne og forældre tager to vagter, da troppen får en stor del af pengene til det efterfølgende års spejderaktiviteter og sommerlejr. 

Parkering

At der ligger en spejdergruppe for enden af Søvej, skal vores naboer helst ikke kunne mærke. Vi har tidligere haft situationer, hvor vores naboer synes at trafikken på Søvej var for meget (og for hurtig!). Vi vil derfor bede jer tage hensyn, og kun køre bil til Søvej, hvis det er nødvendigt. Allerbedst vil det selvfølgelig være hvis I cykler. Vi har gode cykelparkeringsfaciliteter ved hytten! Alternativt må vi bede jer parkere bilen på Kollekollevej ved Værløse Station, og gå de sidste 50 m.

Deltagelse og afbud

Vi forventer som udgangspunkt at spejderne deltager i ture og møder og kommer så vi kan starte til tiden. Spejder handler om fællesskab, og fungerer bedst når alle tager fuldt del i fællesskabet. Vi planlægger efter det antal børn der er meldt ind, og det er altid ærgerligt at mangle en af sine kammerater. Hvis dit barn ikke kan deltage, er det vigtigt at I melder afbud så snart I ved at barnet er forhindret i at deltage. På ture eller ved andre arrangementer er det vigtigt at tilmeldingsfristen overholdes.

Mæt, tør og varm

Spejder er friluftsliv og derfor forventer vi at jeres barn altid medbringer tøj til at være udendørs. På langt de fleste arrangementer og ture vil hele eller dele af disse foregå udendørs og det er derfor vigtigt at medbringe påklædning efter vejret. For at have en god tur er det nødvendigt at være mæt, tør og varm, tænk på dette når I pakker til en tur. Desuden forventer vi at alle spejdere bærer tørklæde. Hvis du har købt en uniform forventer vi også at du har den på.

Kørsel

Ved ture eller andre arrangementer kan det somme tider være nødvendigt med forældrekørsel. Hvis I har mulighed for det vil vi meget gerne have et par forældre til at køre, oplysninger om kørsel vil fremgå af invitationen.

Forældremøder

Op til sommerlejren vil hver gren som regel afholde et forældremøde med informationer om den kommende tur. Vi forventer at alle forældre bakker op om disse møder.
I februar afholdes Grupperådsmødet. Det er spejdernes generalforsamling og vi forventer at forældrene deltager. Der vil som regel også være en aktivitet til børnene, så hele familien kan tage af sted sammen.


Hvis I har spørgsmål til nævnte forventninger, er I velkomne til at kontakte grenlederne.