4-6 år: Familiespejd

Aldersgruppe: 4-6 år
Mødetid: Søndag, ulige uger 13:00-15:00
Stammødested: 
Ved Sandet 17,
Flyvestationen (kort)
Se et mere specifikt kort nedenfor.
Kontakt:

Annette Heydenreich
Telefon: 

40 33 95 63
Mail: [email protected]

Hvis du gerne vil starte til spejder, skal du kontakte grenlederen. Her aftaler I hvornår du kan starte, så vi sikrer at der er plads og at lederne er klar til at tage i mod dig, når du kommer. Herefter kan du lave din indmeldelse via vores medlemssystem.

Foto: Lasse Winther

Familiespejd er Mjølnerspejdernes afdeling for børn mellem 4 og 6 år, samt deres forældre og søskende. Aktiviteterne er tilpasset de 4 til 6-årige, men yngre søskende er velkomne ligesom ældre søskende også er, hvis de er meldt ind i en af Mjølners andre aldersgrene.

Vi mødes hver anden uge, året rundt.

Med familiespejd vil vi gerne give børnefamilierne mulighed for at få gode oplevelser i naturen. Samtidigt kan familiespejd være med til at give familierne et godt netværk med andre småbørnsfamilier i Værløse. Der er mange gode argumenter for, at fysisk aktivitet i naturen er en god idé: Med familiespejd får både børn og voksne mulighed for at være fysisk aktive og opleve naturen samtidigt.

Vores egne familiespejd-aktiviteter

Udgangspunktet for de fleste af vores aktiviteter er arealerne omkring Flyvestation Værløse, Præstesø og Søndersø. Området rummer spændende natur, ligesom der hele året er mulighed for at hilse på de dyr der afgræsser på de åbne arealer. Hele området omkring Værløse rummer spændende natur, og der er også mulighed for aktiviteter i Hareskoven, ved Furesøen etc.

Når vi har familiespejd-aktiviteter vil vi have en fast struktur som gør børnene trygge, og giver dem lyst til at gå på opdagelse. Spejdernes forældre, hjælper deres børn undervejs, men efterhånden som børnene bliver trygge og ældre, vil forældrene komme til at hjælpe med aktiviteterne på dagen.

Eksempel på en typisk familiespejd-aktivitet

 • Opstart, rundkreds og sang
 • Aktivitet (ca. en time)
 • Hygge og leg samt en bid medbragt mad, eller mad vi har lavet
 • Afslutning, rundkreds og sang

Familiespejd

Aktiviteter i samarbejde med andre

Et år med familiespejd vil både omfatte vores egne aktiviteter, hvor vi laver aktiviteter sammen ved flyvestationen, og aktiviteter rundt omkring i kommunen, når der er spændende og relevante arrangementer for vores aldersgruppe.

Eksempler på arrangementer vi kunne forestille os at deltage i:

 • Skovens dag (Maj)
 • Naturens dag (September)
 • Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling (April)
 • Naturplejelauget, Hjortøgaard (Passe kvæg der græsser arealerne)
 • Naturskolens offentlige arrangementer
 • Skolelandbrugets offentlige arrangementer

Aktiviteter med resten af spejdergruppen

Familiespejdafdelingen er en del af Mjølner Spejdergruppe i Værløse. De fælles arrangementer, ture og aktiviteter der foregår i gruppen vil derfor også være for familiespejderne. Vi har en hytte ved Værløse station og en turhytte, Kurreholm, nord for Lynge.

Eksempler på begivenheder og aktiviteter med resten af spejdergruppen:

 • Weekend-fællestur til vores hytte Kurreholm
 • Deltage i arbejdet omkring Spejdernes Genbrug i Farum
 • Oprykningsceremoni (når spejderne skifter aldersklasse)
 • Juletræssalg på Bymidten
 • Besøgsdag/overnatning på den årlige sommerlejr (hvis den ligger i nærheden)

Årets program

Som udgangspunkt ligger vores aktiviteter på søndage i ulige uger. Der kan være afvigelser fra dette, når vi deltager i offentlige arrangementer eller fælles arrangementer i gruppen. Vi opdaterer løbende programmet. Man kan hente familiespejd-kalenderen til sin tablet eller smartphone og samkøre den med sin egen kalender, eller man kan holde sig orienteret via gruppens kalender på hjemmesiden http://www.mjoelnerspejder.dk/gruppen/kalender.

Hvordan melder jeg mig til?

Tilmeldingen er åben nu. Du bliver henvist til en ekstern side, der håndterer vores medlemsregistrering, når du trykker på linket.
Du skal kun tilmelde (og betale kontigent for) dit barn. I bemærkninger må du meget gerne skrive oplysninger om, hvem der deltager udover barnet (forældre, søskende, bedsteforældre eller andre)

Hvad skal jeg som voksen?

Som forælder/bedsteforælder skal man først og fremmest sørge for sit spejderbarn og evt. søskende. Efterhånden som ens barn bliver mere tryg og selvkørende, kommer man til at hjælpe med selve afviklingen af aktiviteterne- måske skal man stå på post, hjælpe ved bålet mm.

I Mjølner Gruppe er vi helt afhængige af, at kunne tjene penge til gruppens drift ved at sælge juletræer på Bymidten og ved at bidrage til arbejdet omkring Spejdernes Genbrug. Man skal regne med, at bruge et par timer i december på at sælge juletræer og en til to eftermiddage på Spejdernes Genbrug om året.

Vi glæder os til mange gode spejderoplevelser med dig og din familie!

 

 

Mødested:
Bålhuset ved Naturstøttepunkt Hjortøgaard.