Gruppeledelsens beretning 2014

Spejder skal gøre indtryk var titlen på korpsrådsmødet 2014. I mødematerialet kunne man læse, ”det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor de end går og kommer”. 

Men hvad betyder det egentligt? Og hvordan sørger vi for, at det er det der sker når mere end 150 medlemmer har deres spejderudgangspunkt i Mjølner Gruppe?

I ledergruppen har vi talt meget om begejstring. 

Fællesbillede af Mjølner Gruppe, taget ved oprykningen i 2014

I oktober sidste år på et onsdagsjuniormøde tror jeg at det lykkedes. Det var sådan et møde med rigtig oktoberstemning. Det var mørkt, småkoldt og så småregnede det selvfølgelig også. Spejderne var pakket ind i varme jakker og huer. Planen for aftenen var at lære knob og besnøringer før juniorerne skulle af sted på 24-timers adventureløb i november. 

Rundt omkring spejderhytten foregik der forskellige aktiviteter, hvor ledere og spejdere på skift instruerede knob, og de jublede når det lykkedes og nye færdigheder blev indlært. Omkring kl. 20.00 sker der som regel det, at koncentrationen glipper, og dermed var det tid til en leg. Vi dansede støvledans, og hvis I ikke kender lige den dans, så er jeg sikker på, at I kan spørge juniorspejderne om, hvordan man gør. 

Efter legen fortsatte vi med nye knob og et ordentligt læs fornyet energi. De piger der lavede besnøringer sammen med mig grinede i hvert fald, og sørgede for at hjælpe hinanden med de der knob, der var lidt svære. Kort før vi slutter af, kommer Ane hen til mig og siger, ”Louise, jeg ville ønske vi kunne gå til spejder hver dag!”

For mig er det et af de øjeblikke, hvor spejder gør indtryk. Det har gjort indtryk på Ane, og hendes reaktion gør indtryk på mig. På den måde oplever vi at fællesskabet gør indtryk. 

Det var en af de aftener, hvor alting på en eller anden måde klapper. Måske er det fordi vi som voksne prioriterer at have tid til børnene. Måske er det fordi vi som voksne selv synes det er sjovt at være med. Måske er det fordi vi som voksne lader børnene gøre tingene selv. Måske er det fordi det er federe at binde knob, når man kan gøre det sammen med sine kammerater. Måske er det magi, men det er bare så svært at være bevidst om at gøre mere af.  

Spejdere på Kurreholm

Medlemsudvikling
1-1-2014 var der indmeldt 172 spejdere i Mjølner Gruppe. 
Pr. 1-1-2015 er der indmeldt 151 spejdere i Mjølner Gruppe. 
Det er selvfølgelig en udvikling vi skal have fokus på at vende igen i løbet af det kommende år. 

Sommerlejre 2014
I 2014 gik miniernes og juniorernes sommerlejr til Næsbycenteret, mens troppens sommerlejr gik til Silkeborg og Samsø. Alle havde fantastiske lejre, og ser frem til store oplevelser i 2015, herunder selvfølgelig turen til Schweiz for junior, trop og klan. 

Ledere
Vi har været rigtigt heldige med ledertilgangen i 2014. Vi vil gerne sige velkommen til Elisabeth hos troppen og Lasse og Anton hos juniorerne. Dejligt I vil være med!

Desuden har der været en række rokeringer mellem grenene. Det har betydet, at der er blevet flyttet lidt rundt i alle grene, og at der er kommet ny energi.

Yderligere har Peter fra tropsledelsen modtaget Nordea Fondens “Det Gode Liv”-pris. Vi ønsker stort tillykke!

Valhal
Det seneste år er der sket en hel del med vores hytteprojekt. Efter branden i 2010, hvor patruljelokalerne i baghaven brændte har det været en lang proces at få nye lokaler op at stå. I april i år stod lokalerne endeligt klar, og i november var der også etableret en adgangsbro til lokalerne. Tropsspejderne har selv fået lov til at indrette og udsmykke lokalerne, og har hurtigt fundet sig til rette i deres nye lækre lokaler. 

Resten af hytten har også været gennem en fornyelse i det forgangne år. Det vestvendte toilet er blevet skiftet og der er blevet etableret en håndvask og installeret lys så det kan bruges. I vores store aktivitetslokale er der blevet installeret støjdæmpende plader i loftet og der er lagt nyt lækkert gulv i klanlokalet. I løbet af de seneste år er der også blevet slebet borde og indkøbt nye bænke, så der er lækkert at være. 

Afdelingerne
Der er masser af gang i spejderarbejdet i de enkelte grene, og også godt gang i divisionsarbejdet på tværs af grupperne – herunder divisionsturneringerne og en kilometervandretur i løbet af foråret. Et øget samarbejde i divisionen er noget vi er meget glade for. 

Spejdere samarbejder i alle aldersklasser

Udvikling
I efteråret startede vi en proces omkring gruppens udvikling op. I den forbindelse har hver gren sat sig mål der skal opnås inden for 1, 2 og 3 år. Gruppens fælles udviklingsplan er lavet med udgangspunkt i de udviklingsmål grenene hver især har.

Alt i alt er vi ret overbeviste om, at det gør indtryk at være spejder i Mjølner Gruppe. Vi er overbevist om, at det store arbejde alle vores frivillige ledere lægger i arbejdet med børnene nytter. I Det Danske Spejderkorps’ vision, står der, at ”Spejderne bygger en bedre verden”, og formålet med spejderbevægelsen er jo lige netop ”at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden”.  Og det er da værdier der er værd at bygge en bedre verden på. 

Vildmarkstur - spejdere nyder naturen ude i vildmarken