Der var engang et raftestativ…

For at få plads til de nye patruljelokaler, blev raftestativet revet ned i tirsdags. Hvis alt går efter planen, står de nye patruljelokaler klar den 1. april!